Wypadki w Polsce z kamer samochodowych

Jak może dochodzić do wypadków na drodze? Najlepiej zobaczyć kompilację wypadków na naszych polskich drogach, zarejestrowanych przez kamery samochodowe, umieszczone w autach. Niektórych wypadków nie można przewidzieć. Ale odszkodowanie należy się każdej osobie, poszkodowanej w takim wypadku. Mamy nadzieję, że swoje sprawy powypadkowe powierzyły odpowiednim firmom.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania z OC?

Jak wygląda wypłata odszkodowania z OC w sprawach gdy w grę wchodzi odszkodowanie z OC sprawcy? Otóż sprawa wygląda następująco. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć przesłaną sprawę o odszkodowanie w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania dokumentacji od osoby poszkodowanej. Gdy osoba poszkodowana w wypadku akceptuje zaproponowana kwotę, poszkodowany powinien odesłać do ubezpieczyciela sprawcy podpisaną dyspozycję wypłaty odszkodowania. Po otrzymaniu takiej dyspozycji, Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno dokonać wypłaty w ciągu 14 dni.

Czasami zdarza się, że Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bez akceptacji osoby poszkodowanej. Po prostu Towarzystwo Ubezpieczeniowe samo uznaje, że kwota jest wystarczająca i wypłaca należną (najczęściej zaniżoną w stosunku do poniesionych szkód) kwotę, uznając że spełnili swój obowiązek.

Dlatego w takich przypadkach, gdy uznamy, że kwota wypłaconego odszkodowania jest zaniżona w stosunku do poniesionych szkód i krzywd, warto zgłosić się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej, która w naszym imieniu wystąpi do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy i wypłatę należnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Każdy poszkodowany w wypadku zastanawia się jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu. Każdy chciałby uzyskać jak największą kwotę odszkodowania, ale niestety firmy ubezpieczeniowe nie są tak łase aby te odszkodowania z OC wypłacać. Podyktowane jest to między innymi ochroną swojego interesu finansowego. Dlatego każdy poszkodowany MUSI sam udowodnić Towarzystwu Ubezpieczeniowemu fakt, że mu się te pieniądze należą.

Niestety takie mamy prawo. Dokładnie reguluje to art. 6 k.c. Mówi on,

że to na poszkodowanym spoczywa ciężar udowodnienia faktów na podstawie których ubezpieczyciel, u którego sprawca ma swoją polisę OC, wypłaci odszkodowanie z OC sprawcy.

Jeżeli już zgłosisz, jako poszkodowany w kolizji drogowej, swoje roszczenia firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to musisz liczyć się z tym, że takie roszczenie zostanie oddalone. Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują różne sztuczki, mające na celu jak najdłużej oddalać wypłatę świadczenia dla Ciebie jako osoby poszkodowanej.

Dlatego warto przekazać swoją sprawę profesjonalnej firmie odszkodowawczej, która zatrudnia prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym. Ci wystąpią w Twoim imieniu do ubezpieczyciela, aby skutecznie wyegzekwować należne dla Ciebie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Dzięki temu, będziesz miał pewność, że pieniądze otrzymasz szybko, bez zbędnego przepychania się wielkimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Bardzo ważną rzeczą w wypadkach komunikacyjnych jest kwota odszkodowania z OC sprawcy wypadku, jaką otrzymają osoby poszkodowane. Niestety, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że na wysokość odszkodowania z OC ma wpływ bardzo wiele czynników. Mogą to być m.in. rodzaj uszkodzeń ciała, zakres uszkodzeń i obrażeń, stan psychiczny poszkodowanego a nawet wykształcenie, wykonywany zawód czy status materialny rodziny.

Zakres odszkodowań z OC sprawcy może kształtować się od kilkuset to kilku milionów złotych. W przypadku wyceny wysokości odszkodowania powinny być wzięte wszystkie czynniki, mające wpływ na wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia. Dlatego bardzo ważne jest, aby powierzyć swoją sprawę o odszkodowanie profesjonalnej firmie odszkodowawczej, a nie takiej, która nie zrobi nic innego jak zbierze dokumenty i wyśle w Twoim imieniu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ważne jest, aby zaufać firmie z co najmniej kilkuletnim stażem na rynku, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że nasze odszkodowanie z OC sprawcy, będzie najwyższe i adekwatne do poniesionych szkód.

Dla kogo odszkodowanie z OC sprawcy?

Często po wypadku zastanawiamy się komu należy się odszkodowanie z OC sprawcy? Bez względu na to, kto jest poszkodowany w wypadku lub w kolizji drogowej, zawsze odszkodowanie z OC należy się osobie, która zostanie uznana przez Policję za poszkodowanego. W przypadku, gdy na miejsce zdarzenia nie wzywamy Policji tylko spisujemy oświadczenie, to sprawcą wypadku jest osoba, która do tego się przyznaje.

Przykład:

W samochodzie A jadą 3 osoby. Na pojazd ten najeżdża inny uczestnik ruchu B, który zgodnie z oświadczeniem Policji, jest sprawcą wypadku. Taki uczestnik otrzymuje mandat oraz punkty karne. Zostaje spisane przez Policję oświadczenie. Dzięki niemu, wszyscy pasażerowie, łącznie z kierowcą pojazdu A mają prawo do otrzymania odszkodowania z polisy OC sprawcy, czyli polisy kierowcy samochodu B.

Osobom poszkodowanym, przysługuje także prawo do otrzymania jednorazowego zadośćuczynienia od sprawcy, zwrot kosztów leczenia oraz w przypadku większych obrażeń, renty.